Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe SOPR

jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na terenach o utrudnionym dostępie.

Sekcje

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!