Sekcja Ratownictwa Wysokościowego

Sekcja odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności Ratowników GRS SOPR z zakresu działań w dostępie linowym, ratowniczych na wysokościach oraz podobnych.