Sekcja Ratownictwa Jaskiniowego

Sekcja odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności Ratowników GRS SOPR w trudnych warunkach jaskiniowych, jak również w zakresie działań w gruzowiskach i podobnych miejscach o trudnym dostępie do poszkodowanego. Działania jaskiniowe prowadzone przez GRS SOPR są świetnym przygotowaniem do akcji ratowniczych w gruzowiskach i tym podobnych.